Led- og knoglesygdomme

Årsager

Mange hunde og i mindre grad katte lider af led – og knoglesygdomme. Lidelserne kan være arveligt/medfødt betingede, vækstbetingede, eller opstået p.g.a. traumer eller overbelastning gennem længere tid.

Symptomer

Symptomerne kan variere meget afhængig af årsagen, men dyrene vil ofte have akutte eller tiltagende bevægelsesgener som f.eks. halthed, besvær med at rejse/lægge sig, nedsat lyst til spring eller manglende energi under de daglige gåture. Ved visse knogle / ledsygdomme vil der opstå feber, og hunden / katten kan virke nedstemt og sløv.

Undersøgelse på Lyngby Dyrehospital

Røntgenundersøgelse

Mange led – og knoglesygdomme vil kræve en røntgenundersøgelse, før en endelig diagnose kan stilles. Oftest vil vi give dyret en let bedøvelse før undersøgelsen, idet vi ønsker nøjagtige billeder af høj kvalitet. Vi har vores egne røntgenfaciliteter, så hurtig diagnose kan opnås og behandling iværksættes.​

Operationer

En del led og knoglesygdomme vil kræve operation. Der kan være tale om knoglebrud, skader på ledbånd eller menisk, sygdomme i ledbrusk samt en lang række andre lidelser.

​Vi har veludstyret operationsafdeling, hvor vi kan tilbyde stort set alle former for operation. Samtidig kan vi give den nødvendige efterbehandling evt. indlæggelse, så et optimalt resultat kan opnås.

Ledvæskeundersøgelser

En del lidelser i led vil ikke give forandringer på røntgenbilleder. Der kan være tale om lidelser af kortere varighed, der endnu ikke har give medfølgende knogleforandringer eller skader på menisk i knæ, brusksygdomme, ledbåndsskader samt sygdomme udløst af dyrets eget immunforsvar.

​Mange af disse sygdomme vil give forandringer i ledvæsken. Der kan være ændringer i mængde af ledvæske og dens konsistens, men især celleforandringer kan give vigtige oplysninger om sygdommens karakter.

​Der er tale om en ganske ufarlig og vigtig undersøgelsesmetode til dyr ved mistanke til ledsyg- domme. Vi har stor rutine i at udtagelse og undersøgelse af ledvæske, som oftest undersøges samme dag på vores eget laboratorium.