Ryglidelser/Diskusprolaps

Ryglidelser

En meget almindelig lidelse hos hunde, som ofte er forbundet med store bevægelsesgener og smerter. De mest almindelige symptomer vil være modvilje til spring/bevægelse samt varierende grad af halthed eller ligefrem slingrende gang især på bagben.

​Der kan ved visse rygsygdomme endog opstå deciderede lammelser, hvorfor hunden ikke er i stand til at stå på sine ben. Ved nogle ryglidelser opstår der feber, og hunden vil virke meget nedstemt.

Diskusprolaps

På Lyngby Dyrehospital undersøger vi mange hunde med symptomer på rygsygdomme. En af de mest almindelige sygdomme, vi ser, er diskusprolaps i hals og ryg især hos mindre hunderacer.

​Diskusprolaps er hos visse racer en arveligt betinget lidelse, hvorfor sygdommen oftest ses hos f.eks. gravhunde. I sjældne tilfælde forekommer diskusprolaps også hos store racer, men ellers er der hos disse oftere tale om andre ryglidelser.

Undersøgelse på Lyngby Dyrehospital

Klinisk undersøgelse

En grundig klinisk undersøgelse med en nøje vurdering af hundens bevægelser, smerter og reflekser er meget vigtig for at kunne afgøre, om der er tale om en ryglidelse. Sammen med ejers oplysninger om hundens adfærd vil vi således være i stand til at beslutte den videre undersøgelse.

Rygmarvsvæskeundersøgelse

Visse rygsygdomme skyldes i sjældne tilfælde betændelse i de hinder, der omgiver og beskytter dyrenes hjerne- og rygmarv. Der er oftest tale om ”sterile” betændelsesreaktioner udløst af hundens eget immunforsvar (corticosteroid responsiv meningitis), men infektioner med bakterier eller svampe kan også forekomme. Ved disse sygdomme kan der opstå forandringer i rygmarvsvæskens udseende og celleindhold.

​Vi er i stand til at udtage rygmarvsvæske til undersøgelse på vores eget laboratorium, hvorfor hurtigt svar vil foreligge.

Røntgenundersøgelse

Røntgenundersøgelse evt. scanning vil altid være nødvendig, hvis en endelig diagnose skal kunne stilles ved mistanke til rygsygdomme herunder diskusprolaps. Undersøgelserne skal altid foregå under narkose for at opnå stor nøjagtighed og høj kvalitet,

​Har vi mistanke til diskusprolaps eller lignende sygdomme, der giver et tryk på rygmarvsnerven, kan vi udføre en røntgenkontrastundersøgelse (myelografi) af rygmarvskanalen. Herved kan vi nøjagtig lokalisere skadens placering og vurdere behovet for operation herunder hvilken operationsknik, der vil blive brug for.

Operationer

Mange rygsygdomme kan kun behandles ved operation. Dette er især tilfældet ved diskusprolaps, hvor der meget ofte ses manglende bedring eller tilbagefald ved forsøg på medicinsk behandling.

​I kraft af vores specielle tekniske udstyr har vi meget stor erfaring med operation for diskusprolaps. Vi oplever, at der ved hurtigt indgreb er endog meget stor chance for helbredelse. Der vil dog være tilfælde, hvor skaderne på rygmarvsnerven er så store, at hunden selv efter operation ikke vil blive helbredt.

Indlæggelse og efterbehandling

Vi kan tilbyde indlæggelse til de hunde, der efter operation har særligt behov for ro og efterbehandling.